#EuroVolleyM - ФОРМУЛАР ЗА КОНТАКТ

Имате прашање на кое не е одговорено во делот ЧПП? Имате прашање за тековната нарачка на билети CEV EuroVolley 2023?

Ве молиме користете ја следнава форма за контакт 24/7 за директно да стапите во контакт со нас. Ќе се вратиме кај вас што е можно поскоро.

Ве молиме наведете го бројот на вашата нарачка ако вашето барање се однесува на вистинска нарачка.